Често задавани въпроси

 

 

Ако сте решили да си закупите климатик, е добре да знаете следното:

 

 • До каква външна температура очаквате да работи ефективно
 • Каква температура желаете да постигнете в помещението
 • Обем на помещението, етаж, изолация, изложение
 • Един климатик отоплява едно помещение
 • Каква ефективност очакваме – какъв ще бъде разходът на електроенергия

Списък с въпроси при закупуване на климатик   

 

Има още много фактори, които оказват влияние при избора за мощността на машината. Поради това има едно правило, което дава средни стойности и винаги се постигат добри резултати:

За охлаждане – 40 W за М³
За отопление – 60 W за М³ (1000 BTU = 293 W)(1000 W = 3412 BTU)

За Ваше улеснение сме дали препоръчителна квадратура за климатиците, които предлагаме, като за височина на помещението се приема 2.6 метра.

Повечето данни за експлоатационните характеристики на продуктите са взети от сайта  EUROVENT.
И не на последно място трябва да знаете, че монтажът на климатичната система от професионален екип техници предопределя до голяма степен безаварийната му работа.

Ценоразпис на професионални монтажни услуги
Описание на символите и функциите на климатиците, които предлагаме

 

 

 • До каква външна температура очаквате да работи ефективно
 • Каква температура желаете да постигнете в помещението
 • Обем на помещението, етаж, изолация, изложение
 • Един климатик отоплява едно помещение
 • Каква ефективност очакваме – какъв ще бъде разходът на електроенергия

Списък с въпроси при закупуване на климатик

Има още много фактори, които оказват влияние при избора за мощността на машината. Поради това има едно правило, което дава средни стойности и винаги се постигат добри резултати:

За охлаждане – 40 W за М³
За отопление – 60 W за М³ (1000 BTU = 293 W)(1000 W = 3412 BTU)

За Ваше улеснение сме дали препоръчителна квадратура за климатиците, които предлагаме, като за височина на помещението се приема 2.6 метра.

Повечето данни за експлоатационните характеристики на продуктите са взети от сайта  EUROVENT.
И не на последно място трябва да знаете, че монтажът на климатичната система от професионален екип техници предопределя до голяма степен безаварийната му работа.

 

Ценоразпис на професионални монтажни услуги

 

Описание на символите и функциите на климатиците, които предлагаме

 

Често задавани въпроси при експлоатацията на климатичната система

 

Забележка по работа в режим на отопление

 • Тъй като климатикът отоплява стаята чрез пренос на топлина от външния към вътрешния модул, отоплителният капацитет може да се намали при ниски външни температури.
 • Ако отоплителният ефект е недостатъчен, препоръчва се използването на друг отоплителен уред в съчетание с климатика.
 • Системата с топлинна помпа загрява стаята чрез циркулиране на горещ въздух в помещението. След начало на работата в режим на отопление, ще е нужно известно време, преди стаята да се затопли.
 • При работа в режим на отопление, по външния модул може да се появи скреж и да влоши отоплителния капацитет. В такъв случай, системата превключва към работа в режим на размразяване, за да се отстрани скрежът.
 • По време на размразяването, горещият въздух не излиза от вътрешния модул.
 • По време на работата в режим на размразяване, може да се чуе свистящ звук, което не означава неизправност на климатика.

Забележка по работа в режим на изсушаване

 • Климатикът работи за премахване на влажността в помещението, като в същото време запазва температурата, доколкото е възможно. Той контролира автоматично температурата и силата на вентилатора, така че не е възможно ръчно коригиране на тези функции.

Забележка по работа в автоматичен режим

 • В режим на работа AUTO, системата избира подходящ режим на работа (COOL или HEAT), в зависимост от стайната температура в началото на работата.
 • Системата автоматично преизбира настройката през регулярен интервал от време, за да поддържа стайната температура на зададеното от потребителя ниво.
 • Ако не желаете автоматична работа, можете ръчно да изберете режима на работа и настройките, които предпочитате.

Защо да изберем хладилен агент R-32?

 • Като единствената в света компания, която произвежда едновременно климатици и хладилни агенти, ние в Daikin сме приели нов хладилен агент – R-32, който има само една трета от потенциала за глобално затопляне на други конвенционални хладилни агенти. Още през ноември 2012 г. пуснахме за първи път в света климатика Ururu Sarara с хладилен агент R-32. От 2015 ние разширяваме използването на този по-екологичен хладилен агент към по-широка гама от продукти.

Какво означава   SEER (Seasonal Efficiency Rating)?

 • „Сезонен коефициент на енергийна ефективност“ (SEER) е общият коефициент на енергийна ефективност на устройството, който е представителен за целия сезон на охлаждане, и се определя, като изчислителният годишен охладителен товар се раздели на годишната консумация на електроенергия за охлаждане; Европа зададе сериозни цели по опазването на околната среда за 2020, а това изисква по-голяма точност при измерването на „реалната” енергийна ефективност на отоплителните и охлаждащите системи. Този нов измервателен режим, наречен „сезонна ефективност” или SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio – Коефициент на сезонна енергийна ефективност), става задължителен от 2013, а той измерва ефективността през целия отоплителен или охладителен сезон вместо да избира една фиксирана точка (EER).

Какво означава   SCOP ?

 • „Сезонен коефициент на преобразуване“ (SCOP) е общият коефициент на преобразуване на устройството, който е представителен за целия отоплителен сезон (SCOP съответства на определен отоплителен сезон) и се пресмята, като изчислителният годишен отоплителен товар се раздели на годишната консумация на електроенергия за отопление;BG L 178/6 Официален вестник на Европейския съюз 6.7.2011 г.

Какво означава   APF?

 • Параметърът APF(Annual Performance Factor) приет от производителите на климатизатори в Япония и по-точно The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association (JRAIA) като следващо поколение еталон на измерване на енергийната ефективност на съвременните климатици, е стойност получена чрез сумирането на цялата енергия необходима по време на отопление/охлаждане (енергията, която отдава климатикът през цялата година), разделена на необходимата електрическа енергия за работата на климатика (в годишен период).

Как да работя правилно с климатика през лятото и защо понякога настиваме?

 • През горещото лято единственото спасение е климатикът. Не бива разликата в температурата навън и в помещението да бъде повече от 10-12 °С, тоест ако навън е 38 °С, задайте на климатика минимум 26 °С. Внимавайте струята въздух от климатика да не е насочена пряко към тялото.

Защо се чува пукане при включване на климатика?

 • Вътрешното тяло издава леко пукане в режим на отопление, защото с повишаване на темпертурата, пластмасата от корпуса се разширява. Понякога такъв шум се чува и при режим на охлаждане. Това е нормално и при много марки климатици е описано в инструкцията за експлоатация.

Неприятни вибрации при работа на климатика?

 • Този проблем се изостря при режим отопление и особено при много ниски температури. Изпитан вариант е да се поставят тампони под външното тяло на климатика, които да омекотят вибрациите. Това може да се извърши при нужда и след монтажа.

Защо от климатика се носи лоша миризма?

 • Климатикът трябва редовно да бъде почистван. Това подобрява и нормалната му работа. Лошата миризма се дължи на развитието на плесени във вътрешното тяло на климатика и дренажната система. Това, което можете да направите, за да предотвратите развитието на плесен, е да почиствате редовно филтрите и поне 2-3 пъти през лятото да обработвате вътрешния топлообменник с подходящи препарати.  (Подходящи за тази цел имаме в нашият офис)

Докато работи на отопление, климатикът спира, чува се специфичен звук и започва да мига лампичка на дисплея.

 • Вашият климатик размразява външното тяло. Нямате основания за притеснение – това е нормален процес при работа на режим отопление. При висока влажност на въздуха се налага по-често размразяване на външния топлообменник.

Как да отведа зимния конденз? 

 • Това е невъзможно поради фактът, че при продължително застудяване (минусови температури) водата в дренажната система ще замръзне. Това ще доведе до блокиране на вентилатора и повреда на климатика. За тази цел трябва да се монтира дренажен нагревател, който да предотвратява замръзването на отводнителната система.

При какви температури на околната среда работи климатикът?

 • Почти всички климатични системи работят нормално на режим охлаждане, понеже в България температурите през лятото не стават много високи. Проблемът е при използване на климатика за отопление и това трябва да се предвиди при покупката. Производителят (не търговецът) е написал параметрите за нормална работа в инструкцията за експлоатация. В магазините можете да намерите много климатични системи с термопомпа, но малко от тях са устойчиви на външни температури под -5° C.

Кога трябва да се почисти основно вътрешното тяло на климатика?

 • В зависимост от времето и начина по който е ползван един климатик се налага да бъде почистен основно. Част от праха е успял да мине през филтърните системи и Вашият климатик може да изглежда така:

За да се извърши основно почистване на уреда е необходимо:

 • Да се събере фреона във външното тяло
 • Да се демонтира вътрешното тяло
 • Да се разглоби до последното болтче
 • Сухо почистване на платките и двигателя на вентилатора

Измиване със специални препарати и пароструйка на останалите части

 

 

 

 

За всички други въпроси, на които не сте намерили отговор тук се обърнете към нас или към друг оторизиран сервиз.

 

Често задавани въпроси при експлоатацията на климатичната система

 

Забележка по работа в режим на отопление

 • Тъй като климатикът отоплява стаята чрез пренос на топлина от външния към вътрешния модул, отоплителният капацитет може да се намали при ниски външни температури.
 • Ако отоплителният ефект е недостатъчен, препоръчва се използването на друг отоплителен уред в съчетание с климатика.
 • Системата с топлинна помпа загрява стаята чрез циркулиране на горещ въздух в помещението. След начало на работата в режим на отопление, ще е нужно известно време, преди стаята да се затопли.
 • При работа в режим на отопление, по външния модул може да се появи скреж и да влоши отоплителния капацитет. В такъв случай, системата превключва към работа в режим на размразяване, за да се отстрани скрежът.
 • По време на размразяването, горещият въздух не излиза от вътрешния модул.
 • По време на работата в режим на размразяване, може да се чуе свистящ звук, което не означава неизправност на климатика.

Забележка по работа в режим на изсушаване

 • Климатикът работи за премахване на влажността в помещението, като в същото време запазва температурата, доколкото е възможно. Той контролира автоматично температурата и силата на вентилатора, така че не е възможно ръчно коригиране на тези функции.

Забележка по работа в автоматичен режим

 • В режим на работа AUTO, системата избира подходящ режим на работа (COOL или HEAT), в зависимост от стайната температура в началото на работата.
 • Системата автоматично преизбира настройката през регулярен интервал от време, за да поддържа стайната температура на зададеното от потребителя ниво.
 • Ако не желаете автоматична работа, можете ръчно да изберете режима на работа и настройките, които предпочитате.

Защо да изберем хладилен агент R-32?

 • Като единствената в света компания, която произвежда едновременно климатици и хладилни агенти, ние в Daikin сме приели нов хладилен агент – R-32, който има само една трета от потенциала за глобално затопляне на други конвенционални хладилни агенти. Още през ноември 2012 г. пуснахме за първи път в света климатика Ururu Sarara с хладилен агент R-32. От 2015 ние разширяваме използването на този по-екологичен хладилен агент към по-широка гама от продукти.

Какво означава   SEER (Seasonal Efficiency Rating)?

 • „Сезонен коефициент на енергийна ефективност“ (SEER) е общият коефициент на енергийна ефективност на устройството, който е представителен за целия сезон на охлаждане, и се определя, като изчислителният годишен охладителен товар се раздели на годишната консумация на електроенергия за охлаждане; Европа зададе сериозни цели по опазването на околната среда за 2020, а това изисква по-голяма точност при измерването на „реалната” енергийна ефективност на отоплителните и охлаждащите системи. Този нов измервателен режим, наречен „сезонна ефективност” или SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio – Коефициент на сезонна енергийна ефективност), става задължителен от 2013, а той измерва ефективността през целия отоплителен или охладителен сезон вместо да избира една фиксирана точка (EER).

Какво означава   SCOP ?

 • „Сезонен коефициент на преобразуване“ (SCOP) е общият коефициент на преобразуване на устройството, който е представителен за целия отоплителен сезон (SCOP съответства на определен отоплителен сезон) и се пресмята, като изчислителният годишен отоплителен товар се раздели на годишната консумация на електроенергия за отопление;BG L 178/6 Официален вестник на Европейския съюз 6.7.2011 г.

Какво означава   APF?

 • Параметърът APF(Annual Performance Factor) приет от производителите на климатизатори в Япония и по-точно The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association (JRAIA) като следващо поколение еталон на измерване на енергийната ефективност на съвременните климатици, е стойност получена чрез сумирането на цялата енергия необходима по време на отопление/охлаждане (енергията, която отдава климатикът през цялата година), разделена на необходимата електрическа енергия за работата на климатика (в годишен период).

Как да работя правилно с климатика през лятото и защо понякога настиваме?

 • През горещото лято единственото спасение е климатикът. Не бива разликата в температурата навън и в помещението да бъде повече от 10-12 °С, тоест ако навън е 38 °С, задайте на климатика минимум 26 °С. Внимавайте струята въздух от климатика да не е насочена пряко към тялото.

Защо се чува пукане при включване на климатика?

 • Вътрешното тяло издава леко пукане в режим на отопление, защото с повишаване на темпертурата, пластмасата от корпуса се разширява. Понякога такъв шум се чува и при режим на охлаждане. Това е нормално и при много марки климатици е описано в инструкцията за експлоатация.

Неприятни вибрации при работа на климатика?

 • Този проблем се изостря при режим отопление и особено при много ниски температури. Изпитан вариант е да се поставят тампони под външното тяло на климатика, които да омекотят вибрациите. Това може да се извърши при нужда и след монтажа.

Защо от климатика се носи лоша миризма?

 • Климатикът трябва редовно да бъде почистван. Това подобрява и нормалната му работа. Лошата миризма се дължи на развитието на плесени във вътрешното тяло на климатика и дренажната система. Това, което можете да направите, за да предотвратите развитието на плесен, е да почиствате редовно филтрите и поне 2-3 пъти през лятото да обработвате вътрешния топлообменник с подходящи препарати.  (Подходящи за тази цел имаме в нашият офис)

Докато работи на отопление, климатикът спира, чува се специфичен звук и започва да мига лампичка на дисплея.

 • Вашият климатик размразява външното тяло. Нямате основания за притеснение – това е нормален процес при работа на режим отопление. При висока влажност на въздуха се налага по-често размразяване на външния топлообменник.

Как да отведа зимния конденз? 

 • Това е невъзможно поради фактът, че при продължително застудяване (минусови температури) водата в дренажната система ще замръзне. Това ще доведе до блокиране на вентилатора и повреда на климатика. За тази цел трябва да се монтира дренажен нагревател, който да предотвратява замръзването на отводнителната система.

При какви температури на околната среда работи климатикът?

 • Почти всички климатични системи работят нормално на режим охлаждане, понеже в България температурите през лятото не стават много високи. Проблемът е при използване на климатика за отопление и това трябва да се предвиди при покупката. Производителят (не търговецът) е написал параметрите за нормална работа в инструкцията за експлоатация. В магазините можете да намерите много климатични системи с термопомпа, но малко от тях са устойчиви на външни температури под -5° C.

Кога трябва да се почисти основно вътрешното тяло на климатика?

 • В зависимост от времето и начина по който е ползван един климатик се налага да бъде почистен основно. Част от праха е успял да мине през филтърните системи и Вашият климатик може да изглежда така:

 

 

За да се извърши основно почистване на уреда е необходимо:

 • Да се събере фреона във външното тяло
 • Да се демонтира вътрешното тяло
 • Да се разглоби до последното болтче
 • Сухо почистване на платките и двигателя на вентилатора

Измиване със специални препарати и пароструйка на останалите части

 

 

 

 

За всички други въпроси, на които не сте намерили отговор тук се обърнете към нас или към друг оторизиран сервиз.