Продуктова гама

ПРОДУКТОВА ГАМА

Климатици за висок стенен монтаж

Хиперинверторни климатици

Нискотемпературни климатици

Климатици за подово стенен монтаж

Климатици за скрит монтаж

Мулти сплит системи

Въздухопречистватели

Аксесоари