Климатици за висок стенен монтаж

Климатици за висок стенен монтаж

Стенните климатици са най-разпространени и достъпни като цена. Вътрешното тяло се разполага на стената под тавана до прозореца, а външното тяло – под прозореца или на балкона.

Стенните климатици са най-разпространени и достъпни като цена. Вътрешното тяло се разполага на стената под тавана до прозореца, а външното тяло – под прозореца или на балкона.